УКРИТТЯ ДЛЯ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

МОЯ ФОРТЕЦЯ

Як облаштувати безпечний
і комфортний простір
Рекомендовано МОН України
Головне

Про проєкт

Наші пріоритети

Головне в освітньому процесі — це життя та здоров’я всіх його учасників. В умовах воєнних дій проблема безпеки дітей набуває особливої гостроти, а створення безпечних умов навчання стає ключовим пріоритетом для кожного. У підвалі, який
не був підготовлений відповідно до вимог законодавства, переховуватися небезпечно, тому в усіх закладах освіти мають бути належно облаштовані укриття. 

Наша мета

Мета проєкту Моя Фортеця — створити в закладах освіти безпечні, комфортні, інклюзивні укриття з сучасним дизайном. Вони мають діяти як спільні навчальні, відпочинкові й ігрові простори та створювати спокійну, ненапружену атмосферу.

Партнерство заради безпеки

МОН пропонує партнерську взаємодію між закладами освіти й місцевими органами управління освітою, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій
і Національної поліції України.

Мирний час

У майбутньому такі приміщення можуть функціонувати
з новим призначенням — як спортивна школа, позашкільний клуб, stem-центр, художня майстерня, бібліотека, кінотеатр, лабораторія тощо. 
У мирний час допускається використання наявного укриття закладів освіти за іншим призначенням відповідно до законодавства.
Ідея

Смислотворення в назві проєкту та логотипі

Назва проєкту «Моя Фортеця» відображає основну ідею ініціативи: кожен заклад освіти має бути облаштований надійним простором, дружнім до всіх учасників навчального процесу, вселяти впевненість, спокій та відчуття не тільки колективної, а й своєї власної, індивідуальної безпеки.

Так, як середньовічні оборонні споруди допомагали українській нації формуватися і захищати себе, оберігати найцінніше від ворога, так сучасні укриття, облаштовані за принципами «Моя Фортеця» оберігатимуть майбутнє України.

Психологічне обгрунтування назви

В назві проєкту та графічному втіленні назви використовується образдолоні, а саме образ жесту з жестової мови, який позначає слово «мій,моя, моє» (та образ долоні як частини психологічної вправи самозаспокоєння «Обійми метелика» (тут треба посилання/QR, може, потімварто зробити відео забрендоване вже як частину МФ).

Таким чином назва проєкту повідомляє про стабільність, спокій, особисту безпеку, турботу, вселяє впевненість в тому, що попри стресдитина має своє місце захисту та сили — Мою Фортецю.
Ідея

Смислотворення у назві проєкту та логотипі

Назва проєкту «Моя Фортеця» відображає основну ідею ініціативи: кожен заклад освіти має бути облаштований надійним простором, дружнім до всіх учасників навчального процесу, вселяти впевненість, спокій та відчуття не тільки колективної, а й індивідуальної безпеки.

Так, як середньовічні оборонні споруди допомагали українській нації формуватися і захищати себе, оберігати найцінніше від ворога, так сучасні укриття, облаштовані за принципами «Моя Фортеця» оберігатимуть майбутнє України.

Психологічне обгрунтування назви

У назві проєкту та графічному втіленні назви використовується образ долоні, а саме: образ жесту з жестової мови, який позначає слово «мій, моя, моє» та образ долоні як частини психологічної вправи самозаспокоєння «Обійми метелика».

Таким чином, назва проєкту повідомляє про стабільність, спокій, особисту безпеку, турботу, вселяє впевненість у тому, що попри стрес дитина має своє місце захисту та сили — Мою Фортецю.
Логотип

У проєкті використовуються два варіанти назви й логотипа

Моя Фортеця — загальна ключова назва для всеукраїнського проєкту облаштування безпечних укриттів в закладах освіти.
Моя Маленька Фортеця — назва окремого направлення проєкту «Моя Фортеця», який спеціалізується на облаштуванні укриттів у закладах дошкільної освіти.

Як облаштувати безпечний і комфортний простір за принципами «Моєї Фортеці»: айдентика, навігація та архітектурні рішення.

Заклади освіти

Для кого проєкт

Заклади дошкільної освіти

Заклади загальної середньої освіти, зокрема з пансіонами

Інклюзивно-ресурсні центри, спеціальні заклади загальної середньої освіти й санаторні школи

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

Заклади позашкільної освіти та міжшкільні ресурсні центри

Заклади спеціалізованої, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти

Наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

Типи споруд

Фонд захисних споруд цивільного захисту

Згідно з Кодексом цивільного захисту України, фонд захисних споруд цивільного захисту складають:

Сховище

Герметична споруда для захисту людей, у якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів.

Протирадіаційне укриття

Негерметична споруда для захисту людей, у якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення в разі радіоактивного забруднення місцевості та дії звичайних засобів ураження.

Споруди подвійного призначення

Наземні або підземні споруди чи їхні окремі частини, що спроєктовані або пристосовані для використання за основним функціональним призначенням, зокрема для захисту населення, та в яких створені умови для тимчасового перебування людей.

Найпростіше укриття

Це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, інша споруда підземного простору, у якій можливе тимчасове перебування людей з метою зниження комбінованого ураження від небезпечних чинників, а також від дії засобів ураження в особливий період.
Типи споруд

Фонд захисних споруд цивільного захисту

Згідно з Кодексом цивільного захисту України, фонд захисних споруд цивільного захисту (ЗСЦЗ) складають:

Сховище

Герметична споруда для захисту людей, у якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів.

Протирадіаційне укриття

Негерметична споруда для захисту людей, у якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення в разі радіоактивного забруднення місцевості та дії звичайних засобів ураження.

Споруди подвійного призначення

Наземні або підземні споруди чи їхні окремі частини, що спроєктовані або пристосовані для використання за основним функціональним призначенням, зокрема для захисту населення, та в яких створені умови для тимчасового перебування людей.

Найпростіше укриття

Це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, інша споруда підземного простору,
у якій можливе тимчасове перебування людей з метою зниження комбінованого ураження від небезпечних чинників, а також від дії засобів ураження в особливий період.
Офіційна рекомендація

Укриття, яке рекомендує МОН

Для укриття учасників освітнього процесу закладів освіти використовуються наявні захисні споруди цивільного захисту. За необхідності — нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту в особливий період здійснюють шляхом створення й облаштування споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.

Укриття для закладів освіти рекомендовано розміщувати в підвальному або цокольному приміщенні. Воно підлягає огляду, а в разі потреби — технічному обстеженню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Згідно з Рекомендаціями, для учасників освітнього процесу найбезпечніше, щоб укриття розташовувалося безпосередньо в будівлі закладу, а не на відстані.

Важливо! Найпростіші укриття не задовольняють повністю вимог законодавства щодо забезпечення працівників і дітей (учнів, студентів) засобами колективного захисту. Керівники мають вжити заходів щодо створення захисних споруд цивільного захисту або споруд подвійного призначення з відповідними захисними властивостями.
Dashboard mockup
Створення безпечних умов

Відповідальні за організацію укриття

Керівник

За створення безпечних умов освітнього процесу відповідає керівник закладу освіти (ректор, директор, завідувач).

За неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей статтею 137 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність.
Детальніше

Заклад освіти

Відповідно до Наказу МВС, утримання укриття в готовності до використання за призначенням здійснює його балансоутримувач, тобто заклад освіти.

Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень забезпечує облаштування наявних укриттів.
Детальніше

Комісія

Дозвіл на використання приміщення та введення укриття в експлуатацію погоджує спеціальна комісія.

Також, згідно з Наказом МВС , акт огляду об’єкта щодо можливості його використання як найпростішого укриття може складати й сам балансоутримувач.
Детальніше
Кроки

Основні заходи керівників закладів освіти

Підготовка

1

Підготувати до використання наявні об’єкти фонду захисних споруд згідно з нормами Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС.

Оцінка

2

Оцінити, чи вистачить в укритті місця для всіх працівників і дітей (учнів, студентів). Визначити, чи є потреба в додатковому укритті.

Дія

3

Якщо на обліку закладу освіти немає об’єктів фонду захисних споруд або закладу потрібне додаткове укриття: 
- ініціювати створення комісії, яка обстежить наявні будівлі (споруди, приміщення) і встановить, чи можливо використовувати їх як споруди подвійного призначення та найпростіші укриття;
- та/або вжити заходів щодо створення й облаштування найпростіших укриттів;
- та/або визначити можливість використання для укриття об’єктів фонду захисних споруд інших суб’єктів господарювання. 

Перевірка

Аудит приміщення

Згідно з Рекомендаціями, до спеціальної комісії, яка обстежує будівлю (споруду, приміщення) та встановлює, чи відповідає вона вимогам, залучають (за згодою) фахівців:
з питань освіти та науки;
цивільного захисту;
містобудування та архітектури;
охорони здоров’я центральних та місцевих органів виконавчої влади;
органів місцевого самоврядування;
територіальних органів і підрозділів ДСНС;
Держпродспоживслужби тощо.
Участь працівників ДСНС необов’язкова й не передбачена законодавством. Однак ДСНС може надати методичну допомогу іншим представникам комісії. 

Найпростіше укриття

Вимоги до зовнішніх огороджувальних конструкцій, матеріалу, з яких
їх виготовлено, об’ємно-планувальних і конструктивних рішень будівель (споруд, приміщень), що обстежуються з метою включення їх до фонду захисних споруд як найпростіші укриття, законодавством не визначено.

Споруда подвійного призначення

Зовнішні огороджувальні конструкції, матеріал, з яких їх виготовлено, об’ємно-планувальні й конструктивні рішення будівель (споруд, приміщень), що обстежуються з метою включення їх до фонду захисних споруд як споруди подвійного призначення, мають відповідати ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту».

Споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів

Якщо є необхідність і можливість підсилити будівельні конструкції, перепланувати чи дообладнати наявне приміщення під споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів, доцільно використовувати Методичні рекомендації щодо проектування та пристосування інженерних та інших споруд під протирадіаційні укриття

Сховище

Сховище має бути герметичним. Вимоги щодо цілісності огороджувальних захисних конструкцій, гідроізоляції, нормального температурно-вологісного режиму тощо визначені у Вимогах щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту. Зокрема, послідовність та зміст робіт, необхідних для перевірки сховища та окремих його елементів на герметичність, зазначається в додатку 8.
Регулювання

Порядок використання фонду ЗСЦЗ
в умовах правового режиму воєнного стану

Відповідно до п. 18 ч. I ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», військове командування разом із військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування встановлювати порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту незалежно від форми власності та підпорядкування в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Якщо об’єкт фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти використовуватиметься для укриття населення, обов’язково необхідно вжити таких заходів:

Військова адміністрація разом з органами місцевого самоврядування визначає:

порядок забезпечення обладнанням і майном відповідно до додатків 20 та 21 Вимог коштом місцевих бюджетів;
порядок організації чергування й охорони укриття;
порядок забезпечення охорони суб’єктами охоронної діяльності, зокрема поліцією охорони, а також роботи комплексу тривожної сигналізації;
порядок інформування населення про укриття на інтерактивних мапах і показниками на місцевості.

Керівник закладу освіти:

визнає дистанційний режим роботи закладу освіти;
забезпечує вільний доступ до відповідного укриття закладу освіти;
здійснює постійний контроль виконання Вимог щодо утримання укриття закладу освіти в готовності до використання за призначенням.

Загальні вимоги

Повне дотримання цих вимог допоможе захистити учасників освітнього процесу та зберегти життя й здоровʼя майбутнього нації — дітей.

Архітектурно-конструктивні вимоги

Укриття організовують у підвальному (підземному) або цокольному поверсі. Можливе розташування і на першому поверсі, якщо огороджувальні будівельні конструкції забезпечують необхідний захист або ж їхні захисні властивості можливо підвищити. 

Укриття може бути частиною основної будівлі закладу освіти або розташовуватися максимально близько до нього. Рекомендована відстань — до 100 м.
Опорні й зовнішні огороджувальні конструкції (стіни, перекриття, покриття) будівель (споруд, приміщень) мають бути із залізобетону, цегли або інших кам’яних матеріалів.

Допустимі й інші матеріали, але тільки за умови заглиблення в землю.
У разі використання приміщень на перших поверхах, необхідні захисні властивості забезпечують стіни завтовшки 2–2,5 цеглини. Якщо ж в основі цільні залізобетонні конструкції (блоки, панелі), безпечна товщина — від 56 см. 
У норму мінімальної площі на одну особу, що підлягає укриттю
в основному приміщенні, не входять площі додаткових приміщень, коридорів тощо. Згідно з додатком Б ДБН В.2.2-5:2023 загальна площа визначається з розрахунку 0,6 м2 площі основних приміщень на особу за висоти приміщень не менше ніж 2 м. Проте для закладів освіти цей показник рекомендовано збільшити до 1 м2 на особу.
За можливості розміщення двоярусних настилів площу може бути зменшено до 0,5 м2 на особу за висоти приміщень від 2,3 м до 2,9 м, триярусних — до 0,4 м2 на особу за висоти від 2,9 м. Місця для сидіння треба передбачати з розрахунку не менше ніж
0,45 м × 0,45 м на одну особу, а місця для лежання — 0,55 м × 1,8 м.
Важливо враховувати й не перевищувати спроможність укриття. Для цього розклад рекомендовано складати так, щоб в освітньому процесі брало участь стільки людей, скільки може розміститися
в укритті згідно з ДБН В.2.2-5:2023 дозволяється збільшувати площу на одну особу з урахуванням планувальних рішень, розташування меблів, забезпечення додаткових вимог щодо інклюзивності відповідно до вимог ДБН В.2.2-40.

Дверні й інші отвори

Приміщення, придатні для укриття, не мають великих отворів
у зовнішніх огороджувальних конструкціях, а наявні отвори, крім дверних, можливо закласти мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо.
Не допускається, щоб через дверні отвори проходили будівельні конструкції або інженерні комунікації.
У належному укритті є мінімум два евакуаційні виходи, захищені від атмосферних опадів. Один з виходів може бути аварійним. Споруда подвійного призначення або найпростіше укриття місткістю до
50 осіб може мати один евакуаційний вихід. 
Висота дверних отворів становить не менше ніж 2 м. Допускається не менше ніж 1,8 м, якщо це було передбачено проєктною документацією на будівництво споруди.

Відстань до частин окремих будівельних конструкцій та інженерних комунікацій, крім дверних отворів, — не менше ніж 1,4 м.

Ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 м. Допускається не менше ніж 0,8 м, якщо це було передбачено проєктною документацією на будівництво споруди.

Системи життєзабезпечення

електростанції та електрообладнання;
природна вентиляція або примусова (якщо в приміщенні розміщується понад 50 осіб, примусова вентиляція обов’язкова);
система водопостачання;
за відсутності водопостачання — ємності з водою;
засоби зв’язку, оповіщення (телефон, радіоприймач, широкосмуговий інтернет).
система каналізації;
за відсутності каналізації — окремі приміщення з виносними баками для нечистот, які щільно закриваються;
резервне штучне освітлення;
система опалення;
за відсутності централізованого опалення — електричні обігрівачі, твердопаливні котли тощо;
Увага!

Приміщення, непридатні
під укриття

Якщо перелічені пункти неможливо виправити, для облаштування укриття потрібно обрати інше приміщення.
Розташовані поруч із великими резервуарами небезпечних хімічних, легкозаймистих, горючих і вибухонебезпечних речовин, водопровідними й каналізаційними магістралями, руйнування яких може призвести до травмування або загибелі працівників закладу й дітей.
Зазнають негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод.
Через них проходять водопровідні й каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (крім внутрішньобудинкових інженерних мереж).
Тут зберігаються легкозаймисті, хімічно та радіаційно небезпечні речовини, небезпечне обладнання, яке не підлягає демонтажу.
Мають руйнування опорної конструкції. 
Якщо перелічені пункти неможливо виправити, для облаштування укриття потрібно обрати інше приміщення.
Підходи до створення укриття

Принципи успішної реконструкції

Безпека

Укриття, облаштоване з дотриманням усіх норм закону та за принципами "Моя фортеця" захищають дітей фізично, а також за допомогою дизайну захищають психологічно, оберігаючи свідомість від стресу війни, перетворюючи перебування в укритті на пригоду.

Безбар’єрність

Сучасні простори, зокрема й укриття, мають розроблятися відповідно до принципів універсального дизайну й адаптуватися до індивідуальних потреб кожного. Кожен заклад має намагатися обладнати свої приміщення так, щоб особи з інвалідністю — з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, інтелектуального розвитку та інші маломобільні групи населення — люди похилого віку, вагітні жінки, батьки з дітьми та інші мали до них безперешкодний доступ. Усі необхідні елементи безбар’єрності та їхні технічні характеристики наведені в ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Доцільність

Важливо, щоб керівникам закладів та установ освіти вдалося підготувати безпечне комфортне укриття з використанням оптимального набору засобів для цього. Кожне рішення має прийматися відповідно до вимог законодавства та індивідуальних особливостей — як закладу освіти, так і учасників освітнього процесу. Якщо фінансові можливості чи можливості приміщення не дають змоги втілити всі рекомендації, запропоновані у проєкті Моя Фортеця, потрібно досягти необхідної якості укриття виконанням нормативних вимог.

Базова підготовка приміщення під укриття

Від якості й міцності укриття залежить ефективність і безпечність освітнього середовища. Приміщення має відповідати нормативно-правовим актам і забезпечувати максимальний комфорт, безбар’єрність і зручність для відвідувачів.

Очищення

Прибирання сміття, старого майна та обладнання. Усунення сторонніх запахів. Якщо в приміщенні є цвіль, її має ліквідувати санепідемстанція. Цей процес може зайняти до 1 місяця, що важливо врахувати під час підготовки приміщення. 

Укріплення 

Якщо будівельні конструкції тонші ніж 56 см чи заглиблені об’єкти будівництва зроблені
з інших матеріалів, ніж залізобетон або цегла, їхні захисні властивості збільшують. Для цього поперек конструкцій укладають мішки з ґрунтом чи піском завтовшки 67–78 см чи встановлюють екрани із залізобетонних панелей, блоків тощо.

Захист від ураження 

Організація захисту від звичайних засобів ураження, а для споруд подвійного призначення, що можуть бути використані
як протирадіаційні укриття, — також і від зовнішнього іонізаційного випромінювання.

Основні заходи для підготовки приміщення під укриття

Первинні дії
Очищення
Прибирання сміття, старого майна та обладнання. Усунення сторонніх запахів. Якщо в приміщенні є цвіль, її має ліквідувати санепідемстанція. Цей процес може зайняти до 1 місяця, що важливо врахувати під час підготовки приміщення. 
Укріплення
Якщо будівельні конструкції тонші ніж 56 см чи заглиблені об’єкти будівництва зроблені
з інших матеріалів, ніж залізобетон або цегла, їхні захисні властивості збільшують. Для цього поперек конструкцій укладають мішки з ґрунтом чи піском завтовшки 67–78 см чи встановлюють екрани із залізобетонних панелей, блоків тощо.
Захист від ураження 
Організація захисту від звичайних засобів ураження, а для споруд подвійного призначення, що можуть бути використані
як протирадіаційні укриття, — також і від зовнішнього іонізаційного випромінювання.
Захист від затоплення
Гідроізоляція, дренаж і вимощення по периметру захисної споруди, а також водостічні труби мають бути справними й надійно захищати від негативного впливу атмосферних опадів, поверхневих і ґрунтових вод. Щоб відводити воду від водостічних труб, обов’язково влаштовують лотки. Виявивши замокання будівельних конструкцій, підтоплення або затоплення окремих частин, необхідно швидко вжити заходів, які дають змогу відновити гідроізоляційні властивості захисної споруди (пункт 6, глава 3, розділ 3 Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту).
Стеля та підлога
Стелі
Нормативна висота стелі —
2,5 м. Якщо цей показник не відповідає вимогам, приміщення потрібно заглиблювати. 
Рівень підлоги 
Рівень підлоги не менше ніж
на 0,2 м має перевищувати максимальний рівень ґрунтових вод. Підлога підземних укриттів у раніше побудованих будинках
і спорудах може бути нижчою за рівень ґрунтових вод, якщо виконати надійну гідроізоляцію.
Підлогове покриття 
У приміщенні має бути рівна нековзка підлога, яка відповідає вимогам ДСТУ щодо швидкості гальмування, без порогів, придатна для встановлення лав, настилів, інших місць для сидіння
й лежання. Для маломобільних осіб потрібно передбачити тактильну напрямну плитку шириною щонайменше
300 мм.
Двері
Тип дверей
Двері слід передбачати: броньовані, герметичні, вологостійкі, протипожежні.
Укріплення дверей
Входи/виходи закривають посиленими дверима
з негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, оббитими залізом) чи захисними екранами (кам’яними, цегляними, залізобетонними) на висоту
не менше ніж 1,7 м.
Зручність відчинення-зачинення 
Двері мають бути без поріжка та з шириною просвіту 900 мм
і більше. Також їх слід облаштувати або автоматичною системою зачинення щонайменше через 5 с, або завісами однобічної дії з фіксацією положення. Двері мають відчинятися в напрямку евакуації людей.
Інженерні комунікації
Водопостачання 
Баки (ємності) для питної води, водопровідні труби мають бути виготовлені з дозволених матеріалів і забезпечувати нормативну якість води згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Баки (ємності) для питної води мають бути проточні, обладнані покажчиками води, мати люки для обстеження та проведення ремонтних робіт.

Проточні баки (ємності) і труби, якими циркулює вода, обладнуються тепло-
і пароізоляцією. Не дозволяється застосовувати теплоізоляційні матеріали, схильні до гниття
в умовах підвищеної вологості (пункт 1, глава 6, розділ III Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту).

Воду в ємностях знезаражують спеціальними речовинами (розчинами), дозволеними Міністерством охорони здоров’я України (пункт 3, глава 6, розділ III). Якість питної води повинна відповідати вимогам ДСТУ 7525.
Каналізація
Після заповнення сховища користуватися санвузлами допускається, тільки якщо працюють водопровідна і каналізаційна мережі, що дозволяє змив унітазів.

Якщо системи каналізації або зовнішнього водопостачання пошкоджено або вони вийшли з ладу, встановлюють обмежений режим споживання аварійного запасу води, а також користуються фекальними баками.

Якщо зовнішня каналізаційна мережа засмітилася чи утворився підпір, необхідно негайно закрити засувки та припинити користуватися санітарними приладами (пункт 4, глава 6, розділ III).

Санітарний вузол необхідно розташовувати поблизу входу. Баки з водою необхідно встановлювати рівномірно по всій довжині приміщення.
Доступ повітря
Вентиляція
За відсутності природного обміну повітря в приміщенні встановлюють припливно-витяжну вентиляцію з терморегуляцією, розрахованою на площу укриття. Згідно з Вимогами щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, в укритті мають бути повітропроводи, протипилові фільтри, фільтри-поглиначі. Фільтри-поглиначі захищають від отруйних бойових, хімічних, біологічних речовин, пилу.
Фільтри-поглиначі 
Не можна встановлювати фільтри-поглиначі з будь-якими пошкодженнями корпусу чи фарбування, зокрема із зафарбованим маркуванням (пункт 3, глава 4, розділ 3). Також важливо врахувати, що фільтри-поглиначі мають термін придатності (пункт 4, глава 4, розділ III).
Повітропроводи
Щоб уникнути витоку повітря, повітропроводи мають бути герметично з’єднані між собою та з фільтровентиляційним обладнанням (пункт 1, глава 4, розділ III).
Допоміжні приміщення
Технічні
Відповідно до ДБН В.2.2-5:2023 до складу допоміжних приміщень укриття рекомендовано включати:
приміщення для вентиляційного
й фільтровентиляційного обладнання;
приміщення для аварійних джерел живлення (зокрема для акумуляторних батарей, дизельної електростанції);
складське приміщення (для меблів, інвентарю);
приміщення для зберігання продовольства (одне приміщення на 500 осіб);
приміщення/зону для зберігання води (при місткості укриття від 201 особи);
приміщення для зберігання відходів;
приміщення/зону для підігріву й видачі їжі, питного режиму й миття посуду.
Санітарно-гігієнічні 
Туалети загального користування та інші санітарні прилади розраховують на кількість осіб, що підлягають укриттю, але не менше ніж:
один наземний унітаз (або чаша)
в туалетах із розрахунку 75 осіб;
один умивальник на 200 осіб (але не менше одного на санітарний вузол).
Співвідношення туалетів для осіб чоловічої
та жіночої статі встановлюється завданням на проєктування.
Входи й виходи
Ґанок
У зоні навколо входу до будівлі чи споруди має бути можливість вільно маневрувати на колісному кріслі й комфортно відчиняти двері
з урахуванням банкомата поруч. Розміри — 2,1 × 2,5 м.
Захист від атмосферних опадів 
Евакуаційні виходи мають бути захищені від атмосферних опадів та поверхневих вод. Захисна конструкція від атмосферних опадів, що дає необхідний затінок, має покривати собою всю буферну зону ґанку — 2,1 × 2,5 м.
Придверний піддон
Він збирає залишки атмосферних опадів та бруду
і дає тактильну інформацію для осіб, що користуються білою тростиною. Придверний піддон монтується у рівень
з поверхнею і має нормативні чарунки не більше 0,015 м (якщо вони є).
Зручний доступ 
Входи до захисної споруди мають забезпечувати вільний доступ усередину, зокрема
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, і мати достатню пропускну спроможність.
Двері
Підходи до зовнішніх дверей, двері та сходові марші мають бути справні, незахаращені, очищені від бруду й сміття,
а взимку — від снігу й льоду. Двері входу в будівлю мають відкриватися в сторону, протилежну від пандуса.
Коридори й проходи
Спуски
Спуск в укриття забезпечують пандуси. За відсутності пандусів входи обладнують деревʼяними або металевими трапами (пункт 6, розділ 2 Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захист).
Сходи
На сходах потрібно передбачити антиковзні накладки. Вчасно зорієнтуватися на перепаді висот допоможе тактильне контрастне попередження та контрастні поверхні на першій та останній сходинці. Це потрібно як людям з порушенням зору, так і тим, хто раптово втратив концентрацію через фізичну втому чи розумові навантаження.
Поручні 
Сходи в укриття мають бути
з поручнями із нержавіючої сталі й бажано круглої форми діаметром 35–45 мм. Їх позначають світловідбивними матеріалами й насічками поверхів шрифтом Брайля тощо. Висота поручня — до попереку людини, але не вище рівня грудей дитини. Якщо ж сходи завширшки 2,5 м
і більше, слід передбачати додаткові поручні на висоті 900, 700 та 500 мм.
Комплекти ключів
До замків від дверей і ставень має бути не менше двох комплектів ключів. Один  зберігається у відповідальної особи, інший, опечатаний, —
у посадової особи або
в структурному підрозділі балансоутримувача (пункт 3, розділ 1, глава III).
Доступ до техприміщень
Такі технічні приміщення,
як фільтровентиляційні приміщення, захищені дизельні електростанції (ДЕС), електрощитова, приміщення для зберігання продовольства тощо, потрібно зачиняти на ключ. Доступ до них має бути тільки в уповноважених осіб — співробітників установи.
Захист від шуму
Згідно з ВООЗ, надмірний шум негативно впливає на фізичне та психологічне здоровʼя людей. Важливо вжити заходів та уникнути такого дискомфорту в укритті.
Шумопоглинання
Щоб запобігти залишковому «післязвучанню» (реверберації), яке виникає в процесі експлуатації укриття, стіни й стелі облаштовують шумопоглинальними матеріалами. Наприклад, на стелі встановлюють звукопоглинальні панелі, на підлогу застеляють килими або прогумовані матеріали, а на стіни вішають декоровані пористі акустичні матеріали. 
Шумоізоляція
Якщо укриття сегментоване для різних вікових категорій, потрібно забезпечити аудіальний комфорт у кожній зоні: організувати потовщення стін, встановити додаткові модульні стіни тощо. При цьому необхідно дотримуватися максимальних вимог щодо нормативних рівнів звукоізоляції огороджувальних конструкцій для шкільних закладів, визначених ДБН В.1.1-31. 
Віброізоляція
Припливно-витяжні системи вентиляції, системи резервного енергопостачання, системи індивідуального опалення генерують, окрім повітряних, ще й структурні шуми. Тому, згідно з пунктом 10.2 ДБН В.1.1.-31, для інженерних систем необхідно забезпечити технічні приміщення та їхню належну звукоізоляцію, влаштувати віброізоляцію та вібророзвʼязку трубопроводів, повітропроводів і технічного інженерного устаткування.
Мікроклімат
Під час перебування людей у фонді захисних споруд контролюються такі параметри внутрішнього повітряного середовища: температура, вологість, вміст у повітрі двоокису вуглецю, окису вуглецю й кисню. Для оцінки стану здоров’я осіб за різних умов внутрішнього повітряного середовища у фонді захисних споруд керуються такими показниками.
Температура повітря 
Згідно з таблицею 11.2 ДБН В.2.2-5:2023, для дітей до
11 років значення температури становить від 26 °C, для підлітків — від 28 °C. Параметри залежать від кліматичних районів, визначених ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, та режимів вентиляції. 
Вологість 
Згідно з таблицею 11.2 ДБН В.2.2-5:2023, вологість має підтримуватися на рівні
не вище ніж 70 %. Для вимірювання використовують гігрометри, термогігрометри, вимірювачі вологості повітря тощо, а в разі відсутності — допустимі психрометри
та психрометричні таблиці.
Провітрювання 
Укриття важливо провітрювати, прочинивши двері, однак цього не можна робити під час дощу чи в сиру погоду. Для короткочасного провітрювання дозволяється використання систем вентиляції у режимі чистої вентиляції (пункт 5, розділ 3, глава 3). З тривалістю провітрювання можна ознайомитися в додатку 5.
Параметри мікроклімату контролюються на рівні 0,5 м над верхньою поверхнею сидіння або верхньої лави для лежання (при багаторівневому розміщенні людей), але не нижче 1,5 м над поверхнею підлоги (пункт 11.2.1.7 ДБН В.2.2-5:2023).
Освітлення
У захисній споруді необхідно забезпечити штучне освітлення. Не допускається прокладати тимчасові електричні й інші інженерні мережі, а також використовувати незакріплене електричне обладнання. 
Типи ламп
Для освітлення захисних споруд найкраще підійдуть світлодіодні й інші енергоощадні лампи. Неприпустимо використовувати люмінесцентні лампи та світильники з незахищеними лампами розжарювання. 
Розетки
Усі розетки, встановлені в захисній споруді, необхідно обладнати трафаретними позначеннями на стіні або на табличці: «Радіо», «Телефон», «220 В».
Альтернативні джерела енергії  
На випадок відсутності електропостачання забезпечте в укритті запасне автономне й резервне штучне освітлення (лампи з акумулятором, електричні ліхтарі, свічки тощо) та електроживлення (пауербанки тощо).
Пожежна безпека
Засоби пожежної безпеки
Захисна споруда обов’язково має бути забезпечена первинними засобами пожежогасіння, обладнана системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики й сигналізації відповідно до вимог Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 , а також державних будівельних норм і національних стандартів, що діють у сфері пожежної безпеки.
Розташування
Первинні засоби пожежогасіння, план евакуації із захисної споруди розташовуються на видному місці, позначаються й освітлюються (пункт 5, розділ 2 Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту).
Пожежні щити 
Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити (стенди) (пункт 3.11, глава 3, розділ V НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»).
Малострумові системи 
Монтаж малострумових систем
Встановлення Wi-Fi, відеоспостереження, аудіосистеми, сигналізації, кондиціонерів. Кабельні мережі в середині укриття необхідно виконувати ізольованим проводом чи кабелем із мідними жилами, який не поширює горіння
з низьким димо-
та газовиділенням.
Система зв’язку та сповіщення/оповіщення
Окремі телефонні лінії, гучномовець, радіоточка чи радіоприймач. Окрім сигналу тривоги, решта рекомендацій населенню в екстрених ситуаціях надходить зазвичай по радіозв’язку.
Система безпеки
Заклад освіти пропонується обладнати:
комплексом тривожної сигналізації, підключеної до пунктів централізованого спостереження
й реагуванням нарядів поліції охорони;
рамками й ручними металошукачами
із безперебійним живленням.
Навігація
Маркування 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1199, об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту обов’язково маркуються міжнародним розпізнавальним знаком (емблемами). Зразок
та опис такого знака наведено в додатку 1.
На обох евакуаційних виходах встановлюють таблички з підсвіткою «Вхід»/«Вихід». які працюють в автономному режимі.
Табличка на позначення укриття
Місце розташування захисної споруди позначається за допомогою таблички (напису) та покажчиків руху до неї (пункт 3 розділу 2 Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту).
Табличка розміром 50 × 60 см має містити:
напис «Місце для укриття [назва закладу освіти]»;
адресу споруди;
найменування балансоутримувача;
інформацію про особу, відповідальну
за утримання й експлуатацію сховища
в мирний час;
місцеперебування відповідальної особи;
номер телефону відповідальної особи;
місце зберігання ключів.
Тактильні смуги
Відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», тактильні смуги — це засіб сигналізації для осіб із порушенням зору та інших користувачів, який має попереджати про різні види небезпеки й перешкоди на шляху. Вони мають відрізнятися від основної поверхні за кольором, фактурою та бути відчутними за допомогою тростини чи підошви взуття.
Попереджувальні смуги 
Попереджають про бар’єр, небезпеку або перешкоду. Встановлюються паралельно до перешкоди по всій її ширині. Завширшки не менше 300–600 мм. Початок смуги — на відстані щонайменше
800 мм від перешкоди. 
Напрямні смуги 
Забезпечують вільне орієнтування для пошуку необхідного та безпечного напрямку руху. Ширина — щонайменше 300 мм. Розміщуються вздовж розділових смуг, фасадів будинків у напрямку руху основних потоків пішоходів. Місце розміщення має бути максимально безпечним та комфортним для користувачів.
Інформаційні смуги 
Інформують про початок та закінчення руху, місце зміни руху напрямних смуг, поворот чи розходження їх у різні напрямки. Ширина — щонайменше 600 мм .
Контрольна перевірка й прибирання
Перед використанням роблять фінальне прибирання й перевіряють стан готовності укриття.
Перед запуском

Перевірка готовності укриття

Powerful, self-serve product and growth analytics to help you convert, engage, and retain more users. Trusted by over 4,000 startups.
Згідно з інструктивно-методичними матеріалами МОН до початку навчального року створюється постійно діюча технічна комісія, яка проводить огляд не тільки будівель, приміщень, комунікацій, а й укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту. Результатом огляду є:
акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту (сховище або протирадіаційне укриття, що є на балансі закладу освіти (додаток 5);
акт оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення
як найпростішого укриття (додаток 6).
Після огляду постійно діючою технічною комісією заклад освіти приймає в експлуатацію комісія, створена за наказом відповідного органу управління освітою (залежно від підпорядкування), до якої зазвичай входять:
представник органу управління освітою (голова комісії); 
керівник закладу освіти; 
представник профспілкової організації закладу освіти (у разі відсутності профспілкової організації — уповноважений трудового колективу);
представники місцевих органів державного нагляду (цивільний захист, пожежна безпека, Національна поліція, охорона праці, санітарно-епідеміологічний нагляд тощо — за згодою).
Оцінюючи стан готовності укриття, перевіряють:

загальний стан  захисної  споруди  і  стан входів,  оголовків аварійних виходів, повітрозабірних і витяжних каналів;

справність захисних пристроїв захисних споруд, систем вентиляції,  водопостачання,  каналізації, електропостачання, зв’язку, автоматики та іншого інженерного обладнання;

стан обвалування  окремо  розташованих  і підсипка покриття у вбудованих захисних спорудах, стан покрівлі та бічних поверхонь гірничих виробок, кріплень і захисно-герметичних перемичок;

наявність і стан засобів пожежогасіння;

справність дверей (воріт, ставень) і механізмів задраювання:

температуру й відносну вологість повітря.

За результатами оцінювання стану готовності захисну споруду може бути визнано як готову, обмежено готову або неготову до використання. Основні недоліки в утриманні захисних споруд, що погіршують стан їх готовності наведено в додатку 13 до Вимог щодо утримання та експлуатації ЗСЦЗ, затвердженого наказом МВС.
Комфортний простір

ОБЛАШТУВАННЯ УКРИТТЯ

Щоб не викликати асоціацій із небезпекою, укриття для закладів освіти оформлюється близько до того, як звичний для дитини простір — групова кімната, навчальний клас, кабінет позашкільної роботи тощо.
З великою імовірністю приміщення, яке мімікрує під типову навчальну атмосферу й облаштування, зможе функціонувати не тільки для захисту, а й для навчання й відпочинку.
Функціональне наповнення

Зонування

Якщо дозволяє місце в укритті, його поділяють на функціональні зони, щоб перебування дітей тут було комфортним, цікавим і корисним. 

Згідно з ДБН В.2.2-5:2023 розподіляти приміщення для укриття на кілька приміщень/зон можна за умови дотримання протипожежних
і санітарно-гігієнічних вимог, вимог щодо інклюзивності відповідно
до ДБН В.2.2.40 та вимог щодо забезпечення режиму експлуатації.

Рекомендовано, щоб в укритті закладу освіти були:
зона для навчання;
зона для відпочинку;
зона для ігор;
зона для творчості;
куточок природознавства;
зона для експериментів;
бібліотека;
зони для особистої гігієни (WC-зона/санвузли, душова, рукомийники тощо);
роздягальня;
технічне приміщення/зона розміщення приладів, щитків, бойлерів тощо;
простір дружній до дитини «НУМО розвиватися» для закладів дошкільної освіти. Повний гайд по облаштуванню простору можна завантажити тут.
Функціональне наповнення

Вибір меблів

Укриття має бути раціональним, з використанням доступних, простих та екологічних матеріалів будівництва.

Для укриття закладу освіти рекомендовано обирати меблі, які: 
відповідають вимогам санітарного законодавства;
мають гігієнічний сертифікат або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, технічний паспорт на виріб, декларацію про відповідність вимогам національних стандартів
і технічних регламентів; 
доставляються в найкоротший час;
регулюються за висотою;
мають сучасний і дружній до дитини дизайн;
мобільні.
Функціональне наповнення

Вибір засобів навчання й обладнання

Укриття закладу освіти рекомендовано облаштовувати такими засобами навчання й обладнанням, які: 
відповідають вимогам санітарного законодавства;
мають гігієнічний сертифікат або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, технічний паспорт на виріб, декларацію про відповідність вимогам національних стандартів і технічним регламентам; 
укомплектовані інструкціями українською мовою про застосування та зберігання;
відповідають завданням і змісту навчальних програм;
мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та/або «Схвалено для використання в освітньому процесі»;
захищені від вологи й пилу;
мають відповідний дизайн, що підходить під загальну концепцію простору.
Функціональне наповнення

Обладнання найпростіших укриттів

Згідно з пунктом 2 глави V Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту найпростіші укриття мають бути забезпечені всім необхідним, що дасть змогу безперервно перебувати тут не менш ніж 48 годин. При цьому враховується специфіка того
чи іншого закладу освіти.
Місця для сидіння/лежання: стільці, крісла-мішки, килими, розвивальні або ігрові килимки тощо.
Ємності з питною водою.
Одноразовий посуд.
Контейнери з мінімальним набором харчових продуктів тривалого зберігання, зокрема печивом, горіхами, сухофруктами, кукурудзяними паличками, консервованими соками, сухими сніданками, дитячим харчуванням (за потреби). Продукти мають бути розфасовані в невеликі упаковки для індивідуального вживання, мати термін придатності.
Засоби гігієни.
Пакети для сміття.
Засоби для дезінфекції рук, одягу, підлоги.
Резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки тощо)
й електроживлення (пауербанки тощо).
Засоби пожежогасіння, вогнегасники.
Засоби зв’язку й оповіщення: телефон, радіоприймач, інтернет, пристрої Wi-Fi.
Шанцеві інструменти: лопати штикові й совкові, ломи, сокири, пилки, ножівки тощо.
Вішаки для верхнього одягу.
Книги, підручники, дидактичні матеріали й інше приладдя,
яке допоможе підтримати психоемоційний стан дітей.

Для закладів та осередків дошкільної освіти

Для закладів середньої освіти

Для закладів спеціальної освіти (ІРЦ)

Для закладів позашкільної освіти

Комфортний простір

Рекомендації з оформлення укриттяПриділяти увагу оформленню укриття — необов’язкова, але рекомендована опція, коли йдеться про учасників освітнього процесу. У просторі із вдалими колірними рішеннями та продуманим декоруванням перебувати менш тривожно, ніж серед сірих стін. Яскраві елементи навколо зацікавлюють і мотивують.
Декор

Колірні рішення

Рекомендовано оформлювати приміщення переважно в м’яких і світлих відтінках, а яскраві кольори використовувати як акценти для привертання уваги. Важливо приділити увагу всім частинам простору — стінам, стелі, підлозі. Не менш важливе значення мають кольори меблів, обладнання, приладдя тощо.
Світлі й темні тони
Віддавайте перевагу світлим відтінкам, щоб
у приміщенні було світліше. У невеликих приміщеннях холодні й світлі кольори візуально збільшують простір, а темні й насичені — зменшують.
Зонування 
За можливості організуйте в укритті кілька локацій, розмежованих кольорами, — шумні
й тихі, для навчання й ігрової діяльності тощо.
Природні мотиви
М’які природні кольори в поєднанні із зображеннями природи підсилять відчуття безпеки й комфорту для дітей. 
При використанні того чи іншого кольору, враховуйте його вплив на організм і психіку. Яскраві насичені кольори активізують мозкову діяльність, а спокійні — розслабляють. 
Помаранчевий
Колір дружності. Дає прилив енергії, підіймає настрій, викликає бажання творити.
Жовтий
Колір відкритості й товариськості. Налаштовує на спілкування.
Зелений 
Колір безпеки. Заспокоює, знімає біль, втому, врівноважує, сприяє концентрації
та навчанню.
Блакитний 
Колір гармонії
та інтелекту. Викликає внутрішнє умиротворення. 
Червоний
Колір активності. Підвищує працездатність, сприяє спортивним змаганням.
Фіолетовий
Колір абстрагування
та внутрішньої зосередженості. Асоціюється
з творчістю.
Білий 
Колір легкості.
На відміну від яскравих кольорів, він не має сильного впливу на психіку
і є універсальним.
Приклади

Декорування

Художнє оформлення 
Для найменших здобувачів освіти укриття мають бути яскравими, з малюнками, казковими персонажами навколо. Художнє оформлення приміщення сприятиме гарному настрою та спокою. Перевагу у візуальному оформленні краще віддавати  творчості дітей, створюючи можливості для виставок дитячих робіт, спільних проєктів.При створенні декорацій варто передбачити, як вони змінюватимуться залежно від пір року, свят тощо. 
Фотозони й куточки інформації 
Для учнів старших класів у приміщенні укриття варто оформити фотозони та інформаційні стенди. Заповніть простір постерами та плакатами з корисною інформацією, цікавими фактами, правилами тощо.
Стіна-дошка для малювання крейдою
В укритті легко зробити шкільну дошку: покрийте стіну грифельною фарбою — і на ній можна буде малювати крейдою. 
«Емоціємір»
Для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку перед входом у групу або всередині групи можна розмістити «емоціємір» — спеціальний плакат, який пропонує виміряти свої емоції. На ньому буде запитання «Як ти сьогодні?» і шкала від 1 до 10 або набір кольорів, якими діти позначатимуть настрій.
Додаткове світло. Щоб додати дружньої атмосфери, використовуйте лайтбокси або неонові стрічки, декоративні світильники, розміщені на стелажах з іграми, книгами, матеріалами для творчості. 
Документи для завантаження

Нормативна база

Довідник з облаштування безпечного й комфортного
простору: використання айдентики, створення навігації
та архітектурні рішення
Додаток №1 для закладів та осередків дошкільної освіти
Додаток №2 для закладів середньої освіти
Додаток №3 для закладів спеціальної освіти (ІРЦ)
Додаток №4 для закладів позашкільної освіти
Перелік лікарських засобів і медичних виробів для укомплектування запасів медичного майна в захисних спорудах
Психологічна підтримка здобувачів освіти в захисній споруді або укритті. Освіта та ресурси

Правові засади створення та експлуатації
об’єктів фонду ЗСЦЗ

Нормативна база

Спеціальні нормативно-правові акти

Нормативна база

Національні стандарти України

Нормативна база

Рекомендації